Browse Topics

Categories
Format
Multimedia
Speakers Series

The Future of Higher Education in Afghanistan

What is the future of higher education in Afghanistan? This dialogue snapshot report gives advice on a path forward.

Global Trends in Higher Education Internationalization

Political Islam or 'Islamism'—as a narrative, an ideology, and a political project—stands at a crossroads today. Dialogue snapshot report.

Global Futures of Political Islam

Political Islam or 'Islamism'—as a narrative, an ideology, and a political project—stands at a crossroads today. Dialogue snapshot report.

U.S.-Iraq Relations: Interests, Expectations, Ways Forward

Recently, U.S.-Iraq relations underwent a major shift in policy. What will the “advise, assist, and enable” phase look like?

Crossroads: Afghanistan, Pakistan, and the United States

Crossroads: Afghanistan, Pakistan, and the United States is a public snapshot report of a summer 2021 dialogue as significant events occured.

Emerging Forms of Islamic Civil Society in Central Asia

In 2021 the Center hosted experts, civil society representatives, and officials to discuss the emergence of Islamic civil society in Central Asia.

ABD – Türkiye İlişkilerine İki Nesil Perspektifinden Bakış

[doc id=5763]Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye, aralarındaki ciddi sorunlara rağmen çeşitli jeostratejik hedefleri ve çıkarları paylaşmaya, savunma ve terörle mücadele gibi belli alanlarda iş birliği yapmaya devam ediyor. Gümrük vergileri ve yaptırım tehdidine rağmen ticari ilişkilerin büyümesi beklentisi var. Ayrıca Türkiye ve ABD Orta Doğu’da istikrarın sağlanması konusunda ortak çıkarlara sahip. İkili ilişkilerin zorluklara rağmen […]

Multi-Generational Perspectives on U.S.-Turkey Relations

A Hollings Center dialogue on U.S.-Turkey relations that took viewpoints from multiple generational perspectives. Read the snapshot report.

Akıllı ve Sürdürülebilir Kentler

[doc id=5747]Veri ve teknolojinin, kentsel altyapının iyileştirilmesi ve kentte yaşayanların yaşam kalitelerinin arttırılması amacıyla kullanımı, dünyanın hemen her yerindeki kentlerde bir taraftan yerel yönetimlerin karşı karşıya kaldıkları sorunlara yaratıcı çözümler bulunmasını sağlarken, diğer taraftan kapsayıcı bir sosyal ve ekonomik altyapının en iyi şekilde nasıl yaratılabileceği konusundaki tartışmaların da önünü açmıştır. Teknoloji ve veri temelli karar […]

Smart and Sustainable Cities

How can smart and sustainable cities create fairer urban environments for all? Read the latest snapshot report.

A non-profit, non-governmental organization dedicated to fostering dialogue between the United States and countries with predominantly Muslim populations in the Middle East, North Africa, South Asia, Eurasia and Europe

E-mail: info@hollingscenter.org

US Phone: +1 202-833-5090

Istanbul Phone: +90 530 151 5603

Stay Informed

Subscribe to our mailing list to stay up to date on our latest information.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.