Değerli Ziyaretçilerimiz,

Hollings Center web sitesinin Türkçe içeriğini zenginleştirme çalışmalarımız devam ediyor. Bu süre zarfında sizleri son yayınladığımız raporlara ve uzman röportajlarına göz atmaya davet ediyoruz:

Yeni Raporlar

Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da Siyasi Çoğulculuk

2018 yılında baktığımızda Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki siyasi manzara, sadece yedi yıl önce yaşanan Arap Ayaklanmaları’nın attığı demokrasi tohumlarının çiçeklenmesine imkân vermeyen bir çoraklaşmaya işaret etmektedir. Bugün bölge her şeyden çok şiddet, istikrarsızlık, siyasi gerilim, yeniden ortaya çıkan otoriter rejimler ve insani krizler ile anılmaktadır. Birçok önemli ülkede sivil alan neredeyse tamamen ortadan kalkmıştır,…

Aşırıcılığa Karşı Uygulanabilir Çözümler

Daeş ideolojisinin ve mesajının yayılmasına yol açan şartlar, bir başka deyişle, aşırıcılığın “kökünde yatan sebepler” yapılan birçok araştırma ve girişimle anlaşılmaya çalışılıyor. Yine de toplulukların, sivil toplumun ve devlet aygıtının aşırıcılığın temelindeki bu sebeplerle nasıl mücadele ettiklerine dair daha fazla diyalog içinde olmaları gerekiyor. Köktencilikle mücadelede topluma dayalı yerel çözümlerin yanı sıra aşırıcılıkla mücadele eden…

Su – Enerji – Gıda Bağı: Orta Doğu’nun Su Sorununa Tümleşik Bir Yaklaşım

Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde nüfus artışı, sosyo-ekonomik kalkınma, güvenlik sorunları, kentleşme ve çevresel tahribat yüzünden su sistemleri ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya. Bu sorunlardan bazıları Hollings Center’ın Mayıs 2014 Mayıs’ında gerçekleşen Yapayalnız: Orta Doğu Su Sorununa Çözüm Arayışı adlı diyalog konferansında tartışıldı. Orta Florida Üniversitesi Prens Mohammad bin Fahd Stratejik Araştırma ve…

ABD-Türkiye İlişkilerinde Algıların Rolü

ABD-Türkiye ilişkilerinde, hem liderler hem kamuoyu düzeyinde karşılıklı algılar önemli rol oynamaktadır. Devletlerarası ilişkilerin sağlamlığına rağmen Türkiye kamuoyu ABD’nin Türkiye ve Orta Doğu’daki varlığına her zaman şüphe ile yaklaşmıştır.  Diğer yandan, ABD kamuoyunun Türkiye ile ilgili bilgisi ya oldukça kısıtlıdır, ya da önemli nüanslardan yoksundur. Türkiye ile ABD toplumları arasında karşılıklı anlayışı engelleyen bilgi ve…

Irak’ın Dış Politika ve Ekonomik Zorlukları

Suriye’deki iç savaş ve Orta Doğu’nun çeşitli ülkelerinde yaşanan geçiş dönemi dikkatleri Irak’tan uzaklaştırdı.  Ancak bu esnada Irak da siyasi ve ekonomik açıdan kritik günlerden geçmekteydi.  Irak’ın bölgesel güç olabilme potansiyeli, iç politikasındaki belirsizlikler, ayrışmalar ve ülkeyi nasıl bir geleceğin beklediğine dair tartışmalar sonucunda gölgede kaldı. Irak, dış politikasında, iç dinamiklerini ve nüfus çeşitliliğini nasıl…

Orta Doğu ve Orta Asya’da Sözlü Tarih

Uluslar ve kültürler arası sınırları aşabilen ortaklıkları ve fikir alışverişlerini daha sürdürülebilir hale getirmek için sözlü tarihi nasıl küreselleştirebiliriz? Dijital teknoloji, sözlü tarihin Orta Doğu ve Orta Asya’da daha kamusal bir bilgi kaynağına dönüşmesini nasıl sağlayabilir? Hafızanın, siyasi sorunları teşhis etmek ve çözmek amacıyla kullanımının faydaları ve sınırları nelerdir? Çatışma ve çatışma sonrası ortamlarda sözlü…

Hollings Center Hakkında

Hollings Center, Amerika Birleşik Devletleri ile nüfuslarının çoğunluğu Müslüman olan Orta Doğu, Kuzey Afrika, Güney Asya, Avrasya ve Avrupa ülkeleri arasında diyaloğu güçlendirmek amacıyla kurulmuştur. Merkez, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur.

Merkez, amacı doğrultusunda, uluslararası meseleleri ele alan ve kanaat önderleri ve konu uzmanlarını biraraya getiren diyalog toplantıları düzenler. Bu toplantılarda yeni fikirlerin üretilmesi ve katılımcılar arası diyaloğun derinleştirilmesi hedeflenir. Kurulduğu günden bu yana Hollings Center üç ana kategoride diyalog toplantıları düzenlemektedir:

Yeni Nesil Diyalogları, çoğunluğu Müslüman nüfuslu ülkelerin genç uzmanlarını ABD’li meslektaşları ile biraraya getirerek her iki tarafı da ilgilendiren önemli konu ve sorunları derinlemesine tartışma olanağı sunar.

Yüksek Öğretim Diyalogları, çoğunluğu Müslüman nüfuslu ülkelerdeki ve ABD’deki üniversite camiaları arasında fikir, uzmanlık ve iyi örnekler alışverişi sağlayan toplantılardır.

Bölgesel Politika Diyalogları, nüfusunun çoğunluğu Müslüman ülkeleri ve ABD’yi ilgilendiren ortak sorun alanlarında, akademisyenlere, sivil toplum liderlerine, düşünce kuruluşlarından uzmanlara ve iş dünyasından temsilcilere tartışma zemini sunan, zaman zaman siyaset önerileri de içeren toplantılardır.

Hollings Center ayrıca diyalog toplantıları hakkında raporlar yayınlar ve toplantı katılımcılarına ortak projeler yapmaları için küçük ölçekli proje desteği verir.

Merkezi Washington, D.C.’de olan Hollings Center’in İstanbul’da da bir temsilciliği bulunmaktadır. Merkez tüm ana programlarını, uluslararası toplantılar için ideal bir buluşma merkezi olan İstanbul’da gerçekleştirir.

Hollings Center, ABD Kongresi tarafından 2004 ve 2005 yıllarında kabul edilen yasalarla kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Merkezin kurulmasında Güney Carolina’dan Demokrat Senatör Ernest F. Hollings ve New Hapshire’dan Cumhuriyetçi Senatör Judd Gregg önemli rol oynamıştır.  Kongre, Merkez’in faaliyetlerini desteklemek amacıyla bir fon oluşturmuş, bu fonun idaresi ABD Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Eğitim ve Kültürel İşler Dairesi’ne bırakılmıştır.

Hollings Center, ABD’de kar amacı gütmeyen ve vergiden muaf kurum (501 c-3) statüsünde, Türkiye’de ise kar amacı gütmeyen, merkezi yurt dışında bulunan dernek statüsünde faaliyet göstermektedir.